Om Teamkoncept Education

Vi såg ett behov av att implementera skola, pedagogik & hälsa. ett segment som har helt har saknats i skolans värld. Våra kurser ger praktisk och pedagogisk vägledning hur en skola eller kommun kan arbeta med hälsofrämjande skolutveckling. Kurserna är skapade av pedagoger, forskare, skolutvecklare m.fl. Vi uppdaterar och utvecklar vårt material kontinuerligt.
Hör gärna av er om ni om samarbeten eller om ni har några frågor.
Mvh
Teamkoncept Education
Created with